Ná? sortiment


SCONTO Nábytek s.r.o. je sou?ástí německého koncernu H?ffner, ktery pat?í k největ?ím prodejc?m nábytku v Evropě ji? od roku 1990.

SCONTO Nábytek v ?eské republice tvo?í u? p?es 600 zaměstnanc? a stále rosteme. V obchodních domech SCONTO Nábytek se na vás tě?í tym profesionálních prodejc? a asistent? prodeje, kte?í vám v?dy pomohou s vyběrem nábytku, doplňk? a dekorací. Vět?ina zbo?í je na skladě a p?ipraveno k okam?itému odvozu.

Zbo?í si m??ete sami vyzvednout na 8 pobo?kách po celé ?R, a to 7 dní v tydnu.

  • P?íznivé ceny a dobrá kvalita.
  • ?iroky vyběr nábytku, bytovych doplňk? a dekora?ních p?edmět?.
  • Cenová garance – zaru?ujeme, ?e stejné zbo?í ve stejné kvalitě nekoupíte v jiné kamenné prodejně v ?R a na Slovensku vyhodněji. 
  • Vět?ina sortimentu je skladem – prakticky v?echen nábytek si m??ete okam?itě odvézt.
  • Nabízíme rozmanity design nábytku, ktery uspokojí ?iroké ?kály na?ich zákazník?.
  • Profesionální personál – zaměstnance pravidelně ?kolíme, díky tomu budete v?dy obslou?eni odborníky.
  • Zákaznické centrum je p?ipraveno Vám pomoci a zodpovědět Va?e dotazy 7 dní v tydnu.
天天看看-2020年好看的最新韩国爱情电影-欧美爱情电影-日本爱情电影