Ná? sortiment

PRAVIDLA AKCE

50% SLEVA NA KUCHYNě NA MíRU

1. Sleva mu?e byt uplatněna pouze na nové nákupy uskute?něné ve dnech 11. 9. – 1. 10. 2020.


2. Sleva se vztahuje na ve?keré kuchyně na míru NOBILIA a DECOPLAN.


3. Slevu nemohou ?ádat zákazníci ke smlouvám uzav?enym dne 10. 9. 2020 a d?íve.


4. Slevy se po?ítají z bě?nych cen a nevztahují se na slu?by, kuchyňské spot?ebi?e, d?ezy, vodovodní baterie a na ji? zlevněné zbo?í. Slevy nelze s?ítat.


5. U objednanych kuchyní musí byt zaplacena záloha min. 30% z ceny zbo?í.


6. Upozorňujeme zákazníky, ?e v p?ípadě stornování objednávky nebude záloha vrácena.


7. Akce nem??e byt kombinována s jinymi marketingovymi akcemi spole?nosti Sconto Nábytek.

天天看看-2020年好看的最新韩国爱情电影-欧美爱情电影-日本爱情电影