Ná? sortiment
Kategorie
Filtrace

Sedací soupravy s k?eslem

Produkt?: 9
Kategorie
Filtrace
Barva
ZpětBarva
Cena
ZpětCena
9999 K?
47999 K?
Akce / vyprodej
ZpětAkce / vyprodej
 • Vyprodej
 • Akce
?í?ka
Zpět?í?ka
186
218
Hloubka
ZpětHloubka
88
162
?í?ka lo?né plochy
Zpět?í?ka lo?né plochy
114 cm
125 cm
?azení
Zpět?azení
 • Obnovit v?e
 Sedací souprava STANLEY
SCONTO Club
27 999 K?
Bě?ná cena
36 999 K?
U?et?íte
9 000 K?

Více variant
 • Set seda?ky a 2 k?esel
 • Polohovací funkce
 • Dekor brou?ené k??e
 Sedací souprava STANLEY
SCONTO Club
27 999 K?
Bě?ná cena
36 999 K?
U?et?íte
9 000 K?

Více variant
 • Set seda?ky a 2 k?esel
 • Polohovací funkce
 • Dekor brou?ené k??e
 Sedací souprava SUMMER 3-1-1
SCONTO Club
22 999 K?
Bě?ná cena
29 499 K?
U?et?íte
6 500 K?

 • Set pohovky a dvou k?esel
 • úlo?ny prostor
 • No?ky z masivního buku
 Ko?ená sedací souprava POP
Ak?ní cena
Ak?ní cena
29 999 K?
P?vodní cena
P?vodní cena
53 299 K?
U?et?íte
23 300 K?

 • úlo?ny prostor
 • Pravá k??e
 • D?evěné no?ky
 Sedací souprava LEMON
SCONTO Club
18 999 K?
Bě?ná cena
24 499 K?
U?et?íte
5 500 K?

 • Rozkládání do l??ka
 • úlo?ny prostor
 • Kontrastní pro?ívání
 Sedací souprava  BRILON
Ak?ní cena
Ak?ní cena
25 999 K?
P?vodní cena
P?vodní cena
44 699 K?
U?et?íte
18 700 K?

 • Polohovací funkce
 • Bo?ní kapsy
 • Postranní kapsa
 Sedací souprava HERMES
Ak?ní cena
Ak?ní cena
9 999 K?
P?vodní cena
P?vodní cena
22 999 K?
U?et?íte
13 000 K?

 • Rozkládání do l??ka
 • Pota?ená záda
 • P?íjemny materiál
 Sedací souprava RECLINER FM-394
SCONTO Club
47 999 K?
Bě?ná cena
61 399 K?
U?et?íte
13 400 K?

 • Celo?alouněné provedení
 • Polohovací k?eslo a seda?ka
 • Mikrovlákno
 Sedací souprava s k?esly NEUHOF
SCONTO Club
39 999 K?
Bě?ná cena
51 099 K?
U?et?íte
11 100 K?

 • Několikastupňové polohování
 • Snadno ?istitelny potah
 • Elegantní vzhled

Obyvací pokoj, kde je stále ru?no? Sedací soupravy s k?eslem jsou pro tento prostor jako stvo?eny

Jak to vypadá, kdy? p?ijdou na náv?těvu va?i p?átelé nebo rodina? Dva nebo t?i si sednou na seda?ku a ostatní si p?inesou nepohodlné ?idli?ky jen proto, aby na sebe v?ichni dob?e viděli. I kdy? budete hledat vět?í rozměr seda?ky, nikdy nebude tak flexibilní jako je sedací souprava s k?esly. K?esla dávají va?emu obyvacímu pokoji mo?nost mnoha proměn.

Dostate?ně prostorny obyvací pokoj vám dává skvělou p?íle?itost k tomu, abyste měli úplné pohodlí. Nemusíte se omezovat jen na vyběr jednoduché seda?ky, m??ete si po?ídit sedací soupravu s k?eslem nebo několika k?esly. Orientovat se budete podle rozměru místnosti.

Sedací souprava 3+1+1 se hodí pro ?ty??lennou rodinu. Pohovka je t?ímístná a je doplněna dvěma k?esly v?dy s jedním místem k sezení. Oproti tomu si m??ete vybrat sedací soupravu 3+2+1, kdy ke t?ímístné seda?ce máte je?tě dvoumístné k?eslo a dal?í k?eslo jednomístné. Vyhodou je, ?e jsou v solitérních kusech a m??ete si je p?esunout podle toho jaké pot?ebujete uspo?ádání. Jednou si s pomocí sedací soupravy 3+2+1 vytvo?íte místo pro 5 osob vedle sebe, abyste mohli sledovat film nebo t?eba promítání fotografií. Jindy vám jednotlivá k?esla budou slou?it k tomu, abyste na sebe v?ichni viděli p?i spole?ném rozhovoru a umístíte je proti sobě.

Obyvací pokoj, kde se schází rodina nebo kam si ?asto zvete p?átele rozhodně pot?ebuje komfort prostorného sezení. A kdy? u? máte seda?ku vybranou? M??ete ji jen doplnit o krásná k?esla.

Jednotny vzhled do elegantního interiéru

Moderní interiéry se nám líbí p?edev?ím pro jejich eleganci. Pry? jsou divoké kombinace r?znych styl?, barev, vzor? a materiál?. Aktuální trendy velí spí?e st?ídmost a jednoduchost. Proto i kdy? uva?ujete o tom, ?e doplníte obyvací pokoj o prosté k?eslo, ctěte pravidla. Zvolte kus ze stejné série. Jednotny styl p?sobí mnohem upraveněj?ím a elegantněj?ím dojmem. Do men?ích interiér? m??ete volit rohovou sedací soupravu s k?eslem, do vět?ích interiér? sedací soupravy 3+2+1. Tam kde pot?ebujete ob?as ubytovat hosty na noc se hodí rozkládací sedací souprava.

Chcete, aby byl vá? interiér skute?ně nad?asovy? Zvolte světlou barvu sedací soupravy s jednobarevnym potahem. R?znobarevné dekora?ní pol?tá?e nebo p?ehozy s vyrazněj?ím vzorem celou sedací soupravu ve vte?ině promění. M??ete se tě?it na poka?dé jiny vzhled obyvacího pokoje.

K?eslo i l??ko

Víte, ?e pohodlí m??ete mít i v k?esle? Sedací souprava rozkládací 3+1+1 neznamená jen jedno l??ko pro spaní. Některá k?esla mají mo?nost polohování. Jedním pohybem se změní v pohodlné l??ko díky relaxa?ní funkci, podobně jako některé modely rohovych sedacích souprav se systémem polohovatelnych opěrek.

天天看看-2020年好看的最新韩国爱情电影-欧美爱情电影-日本爱情电影